DESCRIEREFIȘIERE
Anunț Promovare în grad profesional superior Functionar publicAnunț
Anunț transfer la cerere
29.09.2022
Anunț
Concurs Inspector asistent Birou Taxe și Impozite Locale
11.07.2022
Anunț
Rezultat selectie dosar de inscriere
Borderou de notare a rezultatelor la proba scrisă
Borderou rezultate interviu
Borderou de notare a rezultatului final
Concurs Inspector asistent Serviciul Urbanism
10.05.2022
Anunț
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere
Borderou de notare a rezultatelor proba scrisă
Rezultatul interviului
Borderou  de notare a rezultatului final
Concurs Arhitect Șef în
14.04.2022
Anunț
Concurs Consilier debutant Sericiul UrbanismAnunț
Concurs Auditor asistentAnunț
Concurs Consilier Debutant
Compartiment Cultura Muzeu Biblioteca
14.09.2021
Rezultat
Concurs Consilier Debutant
Compartiment Cultura Muzeu Biblioteca
30.08.2021
Descriere
Concurs Auditori
23.12.2019
Descriere
Dosare de inscriere
Borderou rezultate proba scrisa
Concurs Director Executiv
Direcția de Asistență Socială
16.12.2019
Descriere
Proces verbal inscriere concurs
Borderou rezultate proba scris
Borderou rezultate interviu
Centralizator rezultate finale
Anunt ocupare post
Anunt concurs ocupare post

Arhiva

CONSILIER DEBUTANT COMPARTIMENT MUZEU, CULTURĂ, BIBLIOTECĂ REZULTATE FINALE

CONCURS PROBA INTERVIU, CONSILIER DEBUTANT COMPARTIMENT MUZEU, CULTURĂ, BIBLIOTECĂ REZULTATE

CONCURS PROBA SCRISĂ, CONSILIER DEBUTANT COMPARTIMENT MUZEU, CULTURĂ, BIBLIOTECĂ REZULTATE

CONCURS DIRECTOR CLUB SPORTIV BORDEROU 2

CONCURS DIRECTOR CLUB SPORTIV BORDEROU

CONCURS DIRECTOR CLUB SPORTIV REZULTAT

CONCURS DIRECTOR CLUB SPORTIV

CONCURS POST INSPECTOR URBANISM 2021

CONCURS POST AUDITOR-ASISTENT 2021

CONCURS POST CONTRACTUAL DE SOFER

CONCURS POST INSPECTOR S.P.C.L.E.P.

CONCURS POST AUDITOR SUPERIOR 2021

CONCURS POST AUDITOR SUPERIOR 2020

CONCURS POST AUDITOR-ASISTENT 2020

EXAMENE DE PROMOVARE

Comments are closed.

Close Search Window