– Cerere tip
– Act de identitate ambii părinți
– Certificat de naștere copil
– Certificatele de naștere ale celorlalţi copii (copie) – după caz;
-Certificat de căsătoriecopie;
– Ancheta socială efectuată de către Autoritatea Tutelară (în ca- zul în care părinţii nu sunt căsătoriţi); cererea în vederea efectuării anchetei sociale se depune anterior dosarului la registratura Primăriei;
– Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 24 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit
– Xerocopie după ultimul concediu medical – sarcină și lehuzie;
– Xerocopie după cererea înregistrată și depusă de beneficiar la angajator (aprobată, semnată, ștampilată de conducerea instituţiei și specificată data de la care se solicită indemnizaţia de creștere copil, precum și perioada solicitării – până la 2 ani ,2-3-7 ani pentru copilul încadrat în grad de handicap);
– Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii, pentru ambii părinţi dacă îndeplinesc condiţiile de acordare (solicitarea se face pentru 24 de luni anterior nașterii copilului, după data de 25 a lunii următoare nașterii copilului);
– Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pe ultimele 24 luni anterior nașterii copilului (pentru părintele care nu realizează venituri salariale sau pentru persoana care realizează venituri din alte activităţi prevăzute de lege pentru copilul născut de la 01.03.2012;
-Extras bancar cu ștampila băn- cii pentru opțiunea de virare ajutor în cont bancar
– Xerocopie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului pentru care se solicită
– Xerocopie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap al solicitantului;
– Xerocopie după hotărârea de încredinţare a minorului către persoana solicitantă, hotărâre ju- decătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de Instituire a măsurii de plasament, etc;

Comments are closed.

Close Search Window