Dorinţa mea a fost dintotdeauna şi este de a face din oraşul Sebiş o localitate modernă, comparabilă cu cele din Uniunea Europeană. În acest sens strategia pe care am urmat-o împreună cu Consiliul Local al oraşului Sebiş vizeavă trei direcţii de acţiune, respectiv: rezolvarea problemelor legate de infrastructură şi creşterea gradului de urbanism, dezvoltareaa economică prin valorificarea potenţialului local şi atragerea de investitori autohtoni şi străini, iar pe această bază, ridicarea gradului de civilizaţie, asigurarea de noi locuri de muncă, rezolvarea unor probleme sociale.

În sfera de preocupări a primarului şi Consiliului Local a avut şi are un loc primordial dezvoltarea învăţământului de toate gradele, a sportului, culturii şi sprijinirea cultelor, considerând că acestea contribuie la educarea tinerelor generaţii, la creşterea gradului de civilizaţie, educaţie civică, iar pe de altă parte- viaţa demonstrează că o localitate fără cultură şi sport este ca o mâncare fără sare şi piper.

Cu gândul la viitor, consider că împreună cu cetăţenii oraşului, uniţi în gândire şi faptă, cu sufletul curat şi credinţă în Dumnezeu vom reuşi să facem din oraşul Sebiş o  comunitate prosperă şi condiţii pentru o viaţă mai bună.

Împreună vom reuşi să trecem cu mai multă uşurinţă pentru greutăţile iminente ale vieţii de zi cu zi.

Cu dragoste şi respect

Feieş Cristian
primar 2020-2024

Comments are closed.

Close Search Window