ADMINISTRATIV

Atenţie

 la arderile necontrolate !

Utilizarea focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale este prevăzută în Normele generale de apărare împotriva incendiilor şi în Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 576/605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.661 din 22.09.2008.

Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, au obligativitatea respectării prevederilor reglementărilor în domeniu, conform actelor normative mai sus menţionate, astfel:

■ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

■ arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;

■ distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor din O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului;

■ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc pe timp de zi, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate;

Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.

SVSU Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window