ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Primăria orașului Sebiș,  jud. Arad organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat, în cadrul compartimentului Intretinere din cadrul Primariei orasului Sebis.

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba practică și interviul. Nivelul studiilor necesare participării la concurs: minimum studii generale absolvite cu diplomă de 8 clase.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de 29.12. 2017, ora 10:00, interviul în data de 03.01.2018 ora 13:30; dosarele complete de concurs întocmite conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011 modificată de H.G. 1027/2014, se depun la sediul Primăriei orașului Sebiș în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului vacant sunt cele legate de nivelul studiilor care trebuie sa fie cel putin studii generale absolvite cu diploma de 8 clase. Vechime in munca de minimum 10 ani.

Documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afișează la sediul Primăriei orașului Sebiș.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0257/311.008 sau la sediul Primăriei orașului Sebiș.

Comments are closed.

Close Search Window