Anunț ocupare post

Primăria orașului Sebiș,  jud. Arad organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat, în cadrul compartimentului Intretinere din cadrul Primariei orasului Sebis.

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba practică și interviul. Nivelul studiilor necesare participării la concurs: minimum studii generale absolvite cu diplomă de 8 clase.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de 29.12. 2017, ora 10:00, interviul în data de 03.01.2018 ora 13:30; dosarele complete de concurs întocmite conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011 modificată de H.G. 1027/2014, se depun la sediul Primăriei orașului Sebiș în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului vacant sunt cele legate de nivelul studiilor care trebuie sa fie cel putin studii generale absolvite cu diploma de 8 clase. Vechime in munca de minimum 10 ani.

Documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afișează la sediul Primăriei orașului Sebiș.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0257/311.008 sau la sediul Primăriei orașului Sebiș.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.