ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Primaria orasului Sebis, jud. Arad, organizeaza concurs in data de 05.12.2017 ora 10.00 (proba scrisă) si in data de 07.12.2017 ora 13:30 (interviu)  pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul Serviciului Contabilitate Buget al Primariei orasului Sebis de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an

Concursul se organizeaza la sediul Primariei orasului Sebis, Piata Tineretului, nr. 1.

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la concurs in termen de 8 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial partea a III-a, un ziar de largă circulaţie şi la sediul instituției.

Dosarele vor contine documentele prevazute de art. 49, alin 1 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008.

Bibliografia este afisata la sediul Primariei orasului Sebis.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei sau la telefon: 0257311008.

Comments are closed.

Close Search Window