VIATA RELIGIOASĂ

Februarie a fost luna în care Biserica Penticostală Betania și Biserica Adventistă au organizat, ca în fiecare an, câteva seri speciale de propovăduire a cuvântului Domnului. 

Au fost seri de Evanghelizare, pline de har și de bucuria Întâlnirii cu Dumnezeu, de ascultare a Cuvântului Domnului! Astfel, bisericile și-au deschis larg ușile, invitând pe toți creștinii să vină și să se bucure împreună de ascultarea Cuvântului Domnului, exprimat prin cântec și rugăciune.

Ne bucurăm că vă putem aduce în prim plan câteva imagini din cadrul acestor seri, pentru a înțelege bucuria și atmosfera plină de har care a caracterizat perioada de Evanghelizare, o bucurie trăită de către toți cei prezenți la ascultarea Cuvântului Domnului, o bucurie a rugăciunii și a smereniei, o bucurie a cunoașterii importanței primirii și recunoașterii lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi!


EVANGHELIZAREA

Ce este… Ce înseamnă… De ce o facem… ?

Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă „Veste Bună”. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos… Iată câteva exemple de versete care se referă la Evanghelie:

• Marcu 1:14-15: „După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: ‚S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie’”;

Apocalipsa 14:6: „Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentruca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod”.

După cum este folosit în Noul Testament, cuvântul se referă la diferite aspecte din descoperirea divină. În mod absolut și esențial mântuirea omului este prin Evanghelia harului lui Dumnezeu…„Şi faptul acesta se va vedea în ziua cînd, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor” (Romani 2:16)..

Aceasta este vestea bună: că Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele lumii, că El a înviat dintre cei morți pentru ca să fim îndreptățiți, “ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat dinpricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi (Romani 4:24-25), și că prin El toți cei care cred sunt iertați (îndreptățiți) de toate lucrurile.

Comments are closed.

Close Search Window