ADMINISTRATIV

Aducem la cunostinta cetatenilor ca, potrivit prevederilor legale privind Codul de procedura fiscala, la plata  impozitelor si taxelor locale se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală, urmand apoi urmatoarea ordine:

 a) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor fiscale, vechimea acestora se stabileşte astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;

b) conform termenului de plată determinat în funcţie de data comunicării deciziei pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organul fiscal competent, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor, în cazul în care legea prevede obligaţia acestuia de a calcula cuantumul obligaţiei fiscale;

    d) în funcţie de data primirii, în condiţiile legii, a titlurilor executorii transmise de alte instituţii.

Primăria Orașului Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window