ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol viaţa, sănatatea şi bunurile persoanelor vă aducem la cunoştiinţă următoarele măsuri care trebuie sa le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:
•Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisã;
•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum şi stingerea jarului dupã terminarea activitãţii;
•Arderea miriştilor se face numai dupã luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii;
•Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţã de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţã de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi supravegheat şi asigurat prin mãsuri corespunzãtoare ;
•Arderea miriştilor se executã numai pe baza permisului de lucru cu foc acordat in urma intocmirii documentatiei prealabile de catre Garda de Mediu.
Încalcarea prevederilor susmenţionate precum şi nesesizarea acestor încalcari autoritatilor abilitate (poliţie, pompieri), atrage după sine raspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Comments are closed.

Close Search Window