ÎNVĂȚĂMÂNT

Vă prezentăm elevii care au reprezentat liceul la concursurile și olimpiadele școlare.

Construit prin sudoarea și voința sebișenilor, născut din ideea de a asigura un viitor mai bun generațiilor viitoare, liceul orașului este o instituție de bază, fundamentală a Sebișului, a comunității, asigurând nu doar pregătirea tinerilor, dar implicându-se activ în viața socială și culturală a orașului.
Vedem, cu bucuria respectului lucrului bine făcut, o preocupare constantă a cadrelor didactice de a se implica în organizarea unor evenimente deosebite, în a iniția activități extracuriculare, activități prin care, împreună cu elevii, dau un suflu aparte, dinamic, plin de prospețime sistemului de învățământ al orașului.

Cu privire la rezultatele notabile obținute de liceu de-a lungul anilor, acestea s-au concretizat în proiecte educaționale câștigate, în participări meritorii la olimpiadele și concursurile școlare. Avem plăcerea de a vă prezenta în imagini, elevii care anul acesta au reprezentat liceul, orașul Sebiș, la competițiile sportive organizate în județe, precum și la concursurile școlare.
Putem doar concluziona, că avem la Sebiș o viață educativă activă, îndreptată spre formarea pro-fesională a tinerilor, punându-se însă și un accent deosebit pe formarea caracterelor, personalităților elevilor, a liceenilor. Nu putem spune decât atât: felicitări!

Felicit toți elevii care au participat la con-cursurile și olimpiadele școlare, deoarece au demonstrat că sunt preocupați de învăță-tură, cea mai de preț co-moară pe care tinerii o pot dobândi.
Avem la Sebiș un liceu cu cadre didactice dedicate profesiei, preocupate de implementarea unui sistem de învățământ performat, lucru pe care î-l dorim toți sebișenii, deoarece generațiile de azi vor asigura viitorul și evo-luția orașului.
Fără o pregătire cores-punzătoare a tinerilor de azi, Sebișul nu poate avea viitor ca și oraș, ca și comunitate.
De aceea, felicit dascălii pentru implicarea de care dau dovadă în pregătirea elevilor, iar pe părinți îi asigur că vom continua să investim în sistemul de învățământ, pentru a asigura o optimizare graduală a condițiilor de școlarizare și a facilităților oferite elevilor, lucru pe care l-am făcut an de an de când sunt primar al orașului Sebiș. Primar Ec. Dr.Feieș Gheorghe

Comments are closed.

Close Search Window