ADMINISTRATIV, ÎNVĂȚĂMÂNT

Una dintre investițiile recent finalizate în Sebiș a fost cea de reabilitare totală a sălii de sport a liceului.
O lucrare importantă pentru oraș, prin această investiție fiind refăcut acoperișul, instalația de încălzire, s-au renovat vestiarele, holul și grupurile sanitare, precum și s-a refăcut covorul terenului de sport din incinta sălii.
După cum ne spunea primarul Feieș:„ Am mereu deschise proiecte investiționale necesare pentru buna evoluție a orașului, proiecte care cuprind diverse ramuri fundamentale comunității noastre locale, învățământul fiind o astfel de ramură, prin care asigurăm un viitor mai bun tinerelor generații. De aceea, în fiecare an am căutat soluții pentru îmbunătățirea permanentă a condițiilor de școlarizare din Sebiș, această investiție majoră de reabilitare a sălii de sport a liceului făcând parte din strategia de dezvoltare durabilă și continuă a orașului, strategie prin care am încercat în permanență să avem un parcurs bun ca oraș, să evoluăm pe o pată ascendentă, prin investiții concrete, stabilite gradual, pe ani bugetari diverși, știut fiind că nimic nu se poate face dintr-o dată, ci doar pe rând, în funcție de resursele financiare pe care le avem la dispoziție. Importante este să mergem înainte, lucru pe c are l-am și realizat în fiecare an.”

Comments are closed.

Close Search Window