ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57:2019 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ

LEGE Nr. 50:1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 *** Republicată– privind transparenţa decizională în administraţia publică

LEGE Nr. 273:2006 din 29 iunie 2006 – privind finanţele publice locale

LEGE Nr. 51:2006 din 8 martie 2006 *** RepublicatăLegea serviciilor comunitare de utilităti publice

LEGE Nr. 554:2004 din 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ

LEGE Nr. 196:2018 din 20 iulie 2018 Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

ORDIN Nr. 1058:2019 din 11 februarie 2019 – privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului

Comments are closed.

Close Search Window