ADMINISTRATIV

ORAȘUL SEBIȘ implementează proiectului „Îmbunătățirea calității vieții în Oraşul Sebiş”, Cod proiect 125286.

Investitia propusa se incadreaza in obiectivul tematic urmarit in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 -Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific, 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în oraşele mici şi mijlocii din România.

Descarcati atasamentele pentru mai multe detalii:

Comments are closed.

Close Search Window