ACTUALITATE, ÎNVĂȚĂMÂNT

Anul şcolar 2017-2018 va avea 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare, potrivit ordinului ministrului Educaţiei. Cursurile vor începe în 11 septembrie 2017 și se vor încheia pe 15 iunie 2018. Programul „Şcoala Altfel” va fi întocmit de către fiecare unitate de învăţământ în parte.Copiii vor intra în vacanța de vară pe 16 iunie 2018.
Anul şcolar 2017-2018 se structurează pe două semestre:
– semestrul I (cu o durată de 18 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018)
– semestrul al II-lea (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018).
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018.
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor. Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018), vacanţă intersemestrială (3 – 11 februarie 2018), vacanţa de primăvară (31 martie – 10 aprilie 2018) şi vacanţa de vară (16 iunie – 9 septembrie 2018).
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017.
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.
Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.
STRUCTURA Anului şcolar 2017-2018 (începe pe data de 1 septembrie 2017,
se încheie pe data de 31 august 2018):
Semestrul I (18 săptămâni): 11 septembrie 2017-2 februarie 2018
Cursuri: luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
Vacanţă (învăţământ primar şi preşcolar): 28 octombrie – 5 noiembrie 2017
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
Semestrul al II-lea (17 săptămâni): 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018
Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 31 martie 2018 – marţi, 10 aprilie 2018
Cursuri: miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri 15 iunie 2018
Vacanţa de vară: sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018
Lucrările semestriale/ tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.
Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite.
Ordinul mai stabileşte că, în zilele libere legale nu se organizează cursuri.
Astfel, elevii şi cadrele didactice vor avea liber:
-joi, 30 noiembrie 2017 (Sfântul Andrei);
-vineri, 1 decembrie 2017 (Ziua Naţională a României);
-miercuri, 24 ianuarie 2018 (Ziua Unirii Principatelor Române);
-marţi, 1 mai 2018 (Ziua Internaţională a Muncii);
-vineri, 1 iunie 2018 (Ziua Copilului);
-marţi, 5 iunie 2018 (Rusaliile).
-În plus, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, zilele de:
-5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei;
-5 iunie – Ziua învăţătorului.

Comments are closed.

Close Search Window