Dorinţa mea este de a face din oraşul Sebiş o localitate modernă, comparabilă cu cele din Uniunea Europeană. În acest sens, împreună cu Consiliul Local al oraşului Sebiş ne axăm pe trei direcţii de acţiune, respectiv: rezolvarea problemelor legate de infrastructură şi creşterea gradului de urbanism, dezvoltareaa economică prin valorificarea potenţialului local şi atragerea de investitori autohtoni şi străini, iar pe această bază, ridicarea gradului de civilizaţie, asigurarea de noi locuri de muncă, rezolvarea unor probleme sociale.

De asemenea, în sfera noastră de preocupări administrative un loc primordial are și dezvoltarea învăţământului de toate gradele, a sportului, culturii şi sprijinirea cultelor, considerând că acestea contribuie la educarea tinerelor generaţii, la creşterea gradului de civilizaţie, educaţie civică, iar pe de altă parte- viaţa demonstrează că o localitate fără cultură, învățământ şi sport este ca o mâncare fără sare şi piper.

Sunt convins că împreună cu cetăţenii oraşului, uniţi în gândire şi faptă, cu sufletul curat şi credinţă în Dumnezeu vom reuşi să facem din oraşul Sebiş o  comunitate prosperă şi condiţii pentru o viaţă mai bună.
Împreună vom reuşi să trecem cu mai multă uşurinţă pentru greutăţile iminente ale vieţii de zi cu zi.

Cu respect,

Primar Interimar Radu Demetrescu

Comments are closed.

Close Search Window