ACTUALITATE, ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Primaria Orasului Sebis anunță închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 102,20 ha pășune , proprietate privată a primăriei , potrivit OUG nr.34/2013 privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente. 
Solicitanții vor depune dosarul de înscriere în vederea participării la ședința de închiriere prin atribuire directă la departamentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sebiș , până în data de 14.03.2022. 

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: 
Pentru persoanele fizice: 
-cererea de atribuire directă a pajiștii ;

-act de identitate, în copie;

-certificatul de atestare fiscală privind plata la zi a taxelor și impozitelor , valabil la data depunerii cererii, în original; (fără datorii la bugetul local)

-dovada din care să reiasă că ofertantul figurează înregistrat în Registru Agricol al orașului Sebiș, pentru fiecare localitate și ce efectiv de animale deține, în original;

-adeverință eliberată de medicul vetreniar , din care să rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora, după caz , și care sunt înregistrate în RNE. 

Pentru persoane juridice/Formă asociativă:

-copie -statut ;

-copie -certificat unic de înregistrare ;

-adeverință eliberată de medicul vetreniar , din care să rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora, după caz , și care sunt înregistrate în RNE. 

-copie a cardului de exploatație din Registru Național al Exploatațiilor;

-lista cu copiile de pe cardurile de exploatație din Registrul Național al Exploatațiilor a membrilor asociației;

-copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor , după caz. 


Primar , Ec. Cristian Feieș

Comments are closed.

Close Search Window