ANUNTURI

ÎN ATENȚIA TUTUROR PERSOANELOR FIZICE
În temeiul prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, Ordinului ANRSC nr. 112/2007, Legii 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice,
ACTIV SALUBRITATE SA, operatorul serviciului de colectare a
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, desemnat în baza
contractului de delegare, organizează începând cu data 07.10.2019, în
orașul Sebiș,acțiune pentru încheierea contractelor de prestare a
serviciului public de salubrizare obligatoriu! Contractarea se va face
din poartă în poartă de către reprezentanții societății SC Activ
Salubritate SA. Totodată aveți posibilitatea de a încheia contractul de
prestare a serviciului de salubrizare la biroul nostru din orașul Sebiș, str
Romană, nr 4A, în incinta Termo-Construct.
Persoanele care au încheiat deja contractul nu trebuie să ia în
considerare acest anunț.
Pentru perfectarea contractului trebuie să aveți la dvs. buletinul de
identitate.
Buna funcționare a serviciului de colectare a deșeurilor în
localitatea dvs. este dependent de stabilirea unor relații contractuale
cu toți cei care locuiesc aici.

Comments are closed.

Close Search Window