ANUNTURI

 

Anunţ de interes public

În atenţia deţinătorilor de terenuri agricole şi neagricole din raza UAT SEBIS

         Sprijin financiar pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite      

              APIA  Centrul Judeţean  ARAD, informează că, 

          Prin prezenta vă informăm că la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a planificat desfășurarea ultimelor sesiuni de depunere a cererilor de sprijin din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aflat în ultima etapă de implementare, aferente schemelor de ajutor de stat: 

            Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite, aferentă Submăsurii 8.1, Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, MĂSURA 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor.

            Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 16 septembrie-13 decembrie 2019, fiind alocată suma de 15.000.000 euro.

            Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Submăsurii 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu, MĂSURA 15-Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

           Sesiunea 3 de depunerea cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 2 martie-15 mai 2020, fiind alocată suma de 29.000.000 euro.

            În vederea creșterii numărului de beneficiari ai acestor forme de ajutor financiar, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR), APIA Centrul Județean Arad prin Serviciul Măsuri Specifice a format două echipe a câte două persoane/echipă care se va deplasa în data de 18.09.2019, ora 14,00, la sediul Primăriei  SEBIȘ pentru a informa potențialii beneficiari ai celor două scheme de ajutor de stat, distribuind pliante și comunicând Ghidul solicitantului.

COMPARTIMENTUL AGRICOL

CIMPANU ANGELA

Comments are closed.

Close Search Window