ANUNTURI

Unitatea administrativ-teritorială SEBIȘ, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastruluipentru sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 29, 30, 33, 37,începând cu data de 13.02.2019,pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei SEBIȘ, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători,la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

PRIMAR INTERIMAR

                                           ing. jr. Radu DEMETRESCU

Comments are closed.

Close Search Window