ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Pentru prevenirea unor evenimente nedorite în perioada sărbătorilor de iarnă vă informăm asupra câtorva aspecte legislative care reglementează şi sancţionează regimul de deţinere, comercializare şi folosire a articolelor pirotehnice, după cum urmează :
Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.
Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost autorizate;
b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;
c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3/F3 şi 4/F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.
Persoanele fizice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din clasele/categoriile 2-4, P.2 şi T.2 .
b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.
Folosirea articolelor
pirotehnice
SE INTERZICE
în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995 republicată şi cu modificările ulterioare
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an
sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi PI către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.
Primăria Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window