ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Fiecare familie îndreptăţită conform normativelor legale poate depune cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne , formular care va fi primit de la primărie
-cererea şi declaraţia pe propria răspundere vor fi completate cu datele solicitate de formular şi va cuprinde şi declaraţia privind bunurile cuprinse în anexa din oug.70/2011, anexa afişată la sediul primăriei, iar la aceasta vor fi ataşate şi acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei ( respectiv – adeverinţe de salariu din care rezultă venitul net realizat în luna anterioară (octombrie); – cupon de pensie pentru pensionari; – taloane de alocaţie de stat pentru copii; – taloane indemnizaţie şomaj pentru şomeri; – taloane indemnizaţie creştere copil în cazul persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului până la 2 ani)
-se vor prezenta la completarea cererii buletinele de identitate ale tuturor membrilor familiei, certificate de căsătorie şi certificatele de naştere pentru copiii care nu au buletin şi deasemenea copii xerox după toate aceste acte de identitate pentru a rămâne la dosar
-persoanele care nu realizează nici un venit trebuie să prezinte dovadă de la administraţia Finanţelor Publice din care rezultă că nu realizează venituri impozabile
– adeverinţă de la registrul agricol
-certificat fiscal de la compartimentul impozite şi taxe din cadrul Primăriei
-in cazul detinatorilor de autoturisme – copie civ
-toate acestea împreună cu 1 dosar plic pot fi depuse la Primărie în vederea stabilirii cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne
Primăria Orașului Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window