ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Atragem atenția obligativității ce-tățenilor de a prezenta documentele necesare completării Registrului Agricol, cu documente/date cu privire la membrii gospodăriei, a terenurilor aflate în proprietate, în folosință și modul de utilizare, respectiv suprafața cultivată- în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 28/20008. Atragem atenția obligativității ce-tățenilor de a prezenta documentele necesare completării Registrului Agricol, cu documente/date cu privire la membrii gospodăriei, a terenurilor aflate în proprietate, în folosință și modul de utilizare, respectiv suprafața cultivată- în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 28/20008. Art. 7(1) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică se face pe baza declarației date de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplina de exercițiu….(2) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.În cazul în care nu există documente, înregistrareaa în registrul  agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbăriii categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Aceste declarații pot fi date, potrivit  opțiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:a) în fața secretarului localității;b)În fata notarului public;c) la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.Primăria Orașului Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window