ADMINISTRATIV, ANUNTURI

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR- ORDIN
Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă NR.1259/2006

Art. 25,
– (1) Semnalele de alarmare acustice pa populaţiei, instituţiilor publice si operatorilor economici sunt: alarmă aeriana, alarma la dezastre, prealarmă aeriana și încetarea alarmei.
(2) Durata fiecărui semnal de alarmare este de doini minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.
a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele, Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.
b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde flecare, cu pauză de 5 secunde între ele.
c) Semnalul PREALARMĂ AERIANA” se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde flecare, cu pauză de 6 secunde între ele.
d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.
SVSU Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window