ADMINISTRATIV

Așa cum, în fiecare primăvară, orice gospodar îşi face ordine în propria gospodărie, aşa şi noi, administraţia publică locală, încercăm să gospodărim cât mai bine perimetrul orașului. Astfel, s-au luat măsuri pentru curăţenia centrului civic, a zonelor limitrofe drumurilor, precum și a spațiilor verzi ce aparțin domeniului public.
Ca și administrație locală, depunem toate diligențele necesare pentru a întreține perimetrul Sebișului, intervenind pentru menținerea unui aspect cât mai plăcut domeniului public, fiind întreprinse o serie de acțiuni specifice: cosirea ierbii, întreținerea spațiilor verzi și a arbuștilor ornamentali, văruirea pomilor de pe domeniul public etc.
Cum ne aflăm în apropierea Sărbătorii Pascale, acum este necesar ca și fiecare cetățean să se preocupe de curățenia de primăvară, ținându-se cont de anumite uzanțe specifice, prin care să încercăm împreună să menținem un oraș curat.
De aceea, fiecare cetăţean trebuie să înţeleagă şi să respecte anumite reguli de conviețuire:
– să-şi facă curat în faţa locuinţei;
– să nu depoziteze utilaje agricole, materiale de construcţii sau orice alte materiale în fata locuinţei;
– să repare podeţele din faţa caselor şi să cureţe şanţurile pentru a asigura scurgerea apelor de ploaie;
– să nu arunce resturi nefolositoare în gospodărie pe câmp, la marginea drumurilor sau la marginea orașului
-să asigure văruitul pomilor din fața propriei gospodării etc.
Doar împreună, prin colaborarea dintre administrația publică locală și cetățeni, putem avea un oraș Sebiș curat și plăcut vederii.
Primăria Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window