Anunt Concurs

Datele complete a acestui concurs le gasiti mai jos

ANUNT ANGAJARE

ANUNT INTRERUPERE ENERGIE ELECTRICA

ANUNT INTRERUPERI ENERIGIE

Întreruperi programate

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, E-Distribuţie ARAD, Zona de Medie şi Joasă Tensiune ARAD, anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după următorul program:

Anunt in atentia apicultorilor

ANUNT

Intrerupere energie electrica

ANUNȚ PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR

ÎN ATENȚIA TUTUROR PERSOANELOR FIZICE
În temeiul prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, Ordinului ANRSC nr. 112/2007, Legii 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice,
ACTIV SALUBRITATE SA, operatorul serviciului de colectare a
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, desemnat în baza
contractului de delegare, organizează începând cu data 07.10.2019, în
orașul Sebiș,acțiune pentru încheierea contractelor de prestare a
serviciului public de salubrizare obligatoriu! Contractarea se va face
din poartă în poartă de către reprezentanții societății SC Activ
Salubritate SA. Totodată aveți posibilitatea de a încheia contractul de
prestare a serviciului de salubrizare la biroul nostru din orașul Sebiș, str
Romană, nr 4A, în incinta Termo-Construct.
Persoanele care au încheiat deja contractul nu trebuie să ia în
considerare acest anunț.
Pentru perfectarea contractului trebuie să aveți la dvs. buletinul de
identitate.
Buna funcționare a serviciului de colectare a deșeurilor în
localitatea dvs. este dependent de stabilirea unor relații contractuale
cu toți cei care locuiesc aici.

ANUNT DE INTERES PUBLIC

 

Anunţ de interes public

În atenţia deţinătorilor de terenuri agricole şi neagricole din raza UAT SEBIS

         Sprijin financiar pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite      

              APIA  Centrul Judeţean  ARAD, informează că, 

          Prin prezenta vă informăm că la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a planificat desfășurarea ultimelor sesiuni de depunere a cererilor de sprijin din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aflat în ultima etapă de implementare, aferente schemelor de ajutor de stat: 

            Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite, aferentă Submăsurii 8.1, Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, MĂSURA 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor.

            Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 16 septembrie-13 decembrie 2019, fiind alocată suma de 15.000.000 euro.

            Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Submăsurii 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu, MĂSURA 15-Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

           Sesiunea 3 de depunerea cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 2 martie-15 mai 2020, fiind alocată suma de 29.000.000 euro.

            În vederea creșterii numărului de beneficiari ai acestor forme de ajutor financiar, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR), APIA Centrul Județean Arad prin Serviciul Măsuri Specifice a format două echipe a câte două persoane/echipă care se va deplasa în data de 18.09.2019, ora 14,00, la sediul Primăriei  SEBIȘ pentru a informa potențialii beneficiari ai celor două scheme de ajutor de stat, distribuind pliante și comunicând Ghidul solicitantului.

COMPARTIMENTUL AGRICOL

CIMPANU ANGELA

ANUNT intrerupere furnizare energie electrica