ANUNȚ PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR

ÎN ATENȚIA TUTUROR PERSOANELOR FIZICE
În temeiul prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, Ordinului ANRSC nr. 112/2007, Legii 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice,
ACTIV SALUBRITATE SA, operatorul serviciului de colectare a
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, desemnat în baza
contractului de delegare, organizează începând cu data 07.10.2019, în
orașul Sebiș,acțiune pentru încheierea contractelor de prestare a
serviciului public de salubrizare obligatoriu! Contractarea se va face
din poartă în poartă de către reprezentanții societății SC Activ
Salubritate SA. Totodată aveți posibilitatea de a încheia contractul de
prestare a serviciului de salubrizare la biroul nostru din orașul Sebiș, str
Romană, nr 4A, în incinta Termo-Construct.
Persoanele care au încheiat deja contractul nu trebuie să ia în
considerare acest anunț.
Pentru perfectarea contractului trebuie să aveți la dvs. buletinul de
identitate.
Buna funcționare a serviciului de colectare a deșeurilor în
localitatea dvs. este dependent de stabilirea unor relații contractuale
cu toți cei care locuiesc aici.

ANUNT DE INTERES PUBLIC

 

Anunţ de interes public

În atenţia deţinătorilor de terenuri agricole şi neagricole din raza UAT SEBIS

         Sprijin financiar pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite      

              APIA  Centrul Judeţean  ARAD, informează că, 

          Prin prezenta vă informăm că la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a planificat desfășurarea ultimelor sesiuni de depunere a cererilor de sprijin din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aflat în ultima etapă de implementare, aferente schemelor de ajutor de stat: 

            Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite, aferentă Submăsurii 8.1, Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, MĂSURA 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor.

            Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 16 septembrie-13 decembrie 2019, fiind alocată suma de 15.000.000 euro.

            Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Submăsurii 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu, MĂSURA 15-Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

           Sesiunea 3 de depunerea cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 2 martie-15 mai 2020, fiind alocată suma de 29.000.000 euro.

            În vederea creșterii numărului de beneficiari ai acestor forme de ajutor financiar, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR), APIA Centrul Județean Arad prin Serviciul Măsuri Specifice a format două echipe a câte două persoane/echipă care se va deplasa în data de 18.09.2019, ora 14,00, la sediul Primăriei  SEBIȘ pentru a informa potențialii beneficiari ai celor două scheme de ajutor de stat, distribuind pliante și comunicând Ghidul solicitantului.

COMPARTIMENTUL AGRICOL

CIMPANU ANGELA

ANUNT intrerupere furnizare energie electrica

Festivalul Cantecului Popular din Tara Zarandului

Intrerupere furnizare energie electrica

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, E-Distribuţie ARAD, Zona de Medie şi Joasă Tensiune ARAD, anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după următorul program:

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC REFERITOR LA COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA

 Având în vedere prevederile art.1 din Legea nr.62/2018 în scopul distrugerii buruienii AMBROZIA și al prevenirii răspândirii acestei,

 

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită știinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetaţiei adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura periodic, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări specifice, până la sfârșitul perioadei de vegetație a acesteia.

 

        Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole care au fost avertizați să distrugă această buruiană și să prevină apariția ei și care nu s-au conformat avertismentului sunt sancţionați cu amendă  contravențională de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

 

Compartiment agricol

INSPECTOR CÎMPANU ANGELA

ANUNT SALUBRITATE

Subscrisa ACTIV – SALUBRITATE S.A., cu sediul social in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Word Trade Centre, lntrarea F, et. 1, Birou 1.10 Campus 12, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5229/2000, avand CUI 13070474, e-mail omce1a)ac;tivsalulri@te.ro, fax nr. 0371/600.601, reprezentata prin Director General Dan Mazilu, Va informam ca in data de 15.08.2019 operatorul Activ Salubritate va respecta programul si graficului de colectare stabilit pentru fiecare localitate in parte.

 

SEBIS – sectorul aferent zilei de joi si localitatile Dieci, lgnalesti, Brazii.

 

 

CONCERT OPERA

Vă invităm la o seară de neuitat în care îî veți vedea și asculta pe renumiții și mult îndrăgiții soliști de operă, atât în țară cât și în străinătate. Lieduri, romanțe, canzonete, arii, duete și ansambluri din opere celebre, printre care amintim:Carmen, Traviata, Don Carlo, Bărbierul din Sevilla, Don Giovanni.

           Baritonul Geani Brad, un reprezentant al orașului Sebiș, încă din anii studenției a  colaborat cu instituțiile de cultură din România, iar mai târziu a emoționat mulțimi de spectatori din marile săli de operă și de concerte din străinătate: Dortmund, Dusseldorf, Paris, Amsterdam, Milano, Palermo, Roma, Palma de Mallorca și  Elveția.

Primăria si Consiliul Local al Orasului Sebiș

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC REFERITOR LA COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA

Având în vedere prevederile art.1 din Legea nr.62/2018 în scopul distrugerii buruienii AMBROZIA și al prevenirii răspândirii acestei,

        Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită știinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetaţiei adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

        În scopul distrugerii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura periodic, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări specifice, până la sfârșitul perioadei de vegetație a acesteia.

   Compartiment agricol

INSPECTOR CÎMPANU ANGELA

În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârșitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

 

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole care au fost avertizați să distrugă această buruiană și să prevină apariția ei și care nu s-au conformat avertismentului sunt sancţionați cu amendă  contravențională de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

DEZINSECTIE TANTARI

Primaria Sebis anunta cetatenii orasului nostru, ca in data de 26.06.2019,in intervalul orar 06:00 – 10:00,se va desfasura dezinsectia cu mijloace aeriene,in vederea combaterii tantarilor, pe intreaga suprafata a orasului Sebis. Deasemena va informam ca dezinsectia cu mijloace terestre, se va desfasura in data de 25.06.2019 incepand cu ora 22:00,pe intreaga suprafata a orasului si in satele apartinatoare.

Va rugam sa evitati zonele in care se actioneaza.