Serviciul Public de Asistență Socială al orașului Sebiș, informează

Persoanele care au dobândit recent domiciliu pe raza orașului, cât și cele care locuiesc fară forme legale și au în întreținere copii minori, persoane vârstnice sau persoane cu handicap, sunt invitate să se prezinte cât mai urgent posibil la Primarie, pentru luarea acestora din urmă în evidența biroului de autoritate tutelară și asistență socială. Va mulțumim pentru ințelegere și colaborare.

Lucrări pentru care este necesară autorizația de construire/demolare

Extras din Articolul 3 Lege 50/1991:
(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: Read more »

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea actelor de identitate.
Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui nou document cu minim 15 zile şi maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori ca urmare a producerii unor modificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distrugere, deteriorare. Read more »

Execiții de utilizare alarme publice

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR- ORDIN
Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă NR.1259/2006 Read more »

Părinții care pleacă la muncă in străinătate sunt obligați să anunțe autoritățile publice locale (SPAS)

În atenția, părinților care pleacă la muncă în străinătate, fie că au contract de muncă sau nu, dar își lasă copiii acasă:
Părinții/persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie reprezentanților serviciului public de asistență socială de la Primăria de domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de copii, potrivit Legii 272/2004, privind protecţia drepturilor copilului (modificătă și completată prin Legea 257/2013), republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, pot exista mai multe situații: Read more »

Grădinița „Samariteanul” la început de an școlar

BUN VENIT…GRADINITA
Ne aflam in fata unui nou inceput de an scolar, eveniment plin de emotii pentru toti cei care pasesc treptele gradinitei:parinti si copii. Debutul fiecarui an scolar reprezinta o bucurie si o provocare pentru fiecare dintre noi in ceea ce priveste munca si competitia,cunoasterea si disciplina,speranta si increderea, in ansamblu -educatia.
La inceput de an scolar transmit copiilor multa putere de munca, alegeri intelepte si reusite pe masura efortului depus, iar parintilor si cadrelor didactice multa rabdare, decizii intelepte si sa ne bucuram impreuna la sfarsitul anului scolar vazand satisfactia care va licari in ochii copiilor nostri.
Director, Toma Florica

Read more »

Din nou la școală – Festivitatea de deschidere a anului școlar la Sebiș

A sunat din nou clopo-ţelul. Un nou an şcolar a început. Clasele au prins din nou viață, vocile elevilor răsunând iarăși în acest nou an școlar.
Cei mai mici dintre elevi, plini de emoție și cu buchete de flori în mână, au intrat pentru prima dată în clasele care patru ani de acum încolo îi vor găzdui. Părinții și ei prezenți, i-au încurajat și i-au predat spre pregătire profesorilor. Read more »

Modificările și structura noului an școlar 2017/2018

Anul şcolar 2017-2018 va avea 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare, potrivit ordinului ministrului Educaţiei. Cursurile vor începe în 11 septembrie 2017 și se vor încheia pe 15 iunie 2018. Programul „Şcoala Altfel” va fi întocmit de către fiecare unitate de învăţământ în parte.Copiii vor intra în vacanța de vară pe 16 iunie 2018. Read more »

Un an de mandat- noi realizări pentru orașul Sebiș De vorbă cu primarul Feieș Gheorghe

-Toată lumea este conștientă că vă identificați practic cu orașul Sebiș, care pe parcursul mandatelor dumneavoastră a progresat constant, an de an. Care este secretul acestei administrări eficiente și cu rezultate notabile pentru Sebiș?
-În primul rând, modul de gândire și de realizare a actului administrativ. Fără lucruri făcute „pe genunchi”, fără cheltuieli ce nu pot fi acoperite din surse bugetare clar prestabilite, fiecare pas pe care-l facem este calculat și bine fundamentat economic. Read more »

Documente necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism

Extras din Articolul 6 Legea 50/1991:
(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării. Read more »