Legislatie Utila

LEGE 215 din 2001 republicata
Legea administratiei publice locale

LEGE_544 din 2001
privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGE 52 din 2003
privind transparenta decizionala în administratia publica

LEGE 7 din 2004 republicata
privind Codul de conduita a functionarilor publici

LEGE 188 din 1999 republicata
privind Statutul functionarilor publici

LEGE 477 din 2004
privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice