Archive for the ‘ANUNTURI’ Category

Atenție la procupările de toamnă!

Am intrat în anotimpul toamnei, când toți cetățenii trebuie să ia în considerare câteva activități de sezon: -curățenia șanțurilor-decolmatarea- trebuie să fie privită cu seriozitate de către fiecare locuitor al orașului, pentru prevenirea posibilelor inundații.

Serviciul Public de Asistență Socială al orașului Sebiș, informează

Persoanele care au dobândit recent domiciliu pe raza orașului, cât și cele care locuiesc fară forme legale și au în întreținere copii minori, persoane vârstnice sau persoane cu handicap, sunt invitate să se prezinte cât mai urgent posibil la Primarie, pentru luarea acestora din urmă în evidența biroului de autoritate tutelară și asistență socială. Va […]

Lucrări pentru care este necesară autorizația de construire/demolare

Extras din Articolul 3 Lege 50/1991: (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea actelor de identitate. Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui nou document cu minim 15 zile şi maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 […]

Execiții de utilizare alarme publice

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR- ORDIN Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă NR.1259/2006

Părinții care pleacă la muncă in străinătate sunt obligați să anunțe autoritățile publice locale (SPAS)

În atenția, părinților care pleacă la muncă în străinătate, fie că au contract de muncă sau nu, dar își lasă copiii acasă: Părinții/persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie reprezentanților serviciului public de asistență socială de la Primăria de domiciliu, cu minimum […]

Documente necesare pentru obținerea autorizației de construire

Extras din Articolul 3 Lege 50/1991: (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, […]

În atenția cetățenilor!

Ca și administrație locală, depunem eforturi constante pentru asigurarea și întreținerea curățeniei în oraș, lucru pe care orice cetățean de bună credință poate să-l observe în fiecare lună. Chiar dacă, avem și surprize neplăcute, când unii cetățeni nu respectă normele elementare de curățenie, aruncând sau depozitând diverse deșeuri în zone nepermise, am evitat pe cât […]

Mare atenție!

Atenționăm cetățenii că în containerele de care dispun pentru adunarea gunoiului nu au voie să depoziteze rumeguș, cenușă, crengi, coceni, iarbă etc, deoarece astfel de deșeuri nu sunt primite la groapa de gunoi autorizată din județul Arad, ceea ce ne crează probleme în depozitarea gunoiului menajer respectiv. Sunt obligatorii respectarea anumitor norme UE, de la […]

Spre informarea cetățenilor!

Toți agricultorii care utilizează pentru diverse stropiri substanțe fitosanitare au obligația de a ține evidența acestor acțiuni pe o perioadă de trei ani. Evidența substanțelor folosite, precum și a acțiunilor de stropire se înscrie într-un registru special care cuprinde toate tratamentele folosite în activitatea agricolă desfășurată. Pentru evitarea unor sancțiuni ulterioare nu neglijați să completați […]