Archive for the ‘ADMINISTRAȚIE’ Category

Asfaltare strada Magurei

Amplasare TROITA la Biserica Ortodoxa Satul Nou

ANUNT SALUBRITATE

Subscrisa ACTIV – SALUBRITATE S.A., cu sediul social in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Word Trade Centre, lntrarea F, et. 1, Birou 1.10 Campus 12, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5229/2000, avand CUI 13070474, e-mail omce1a)ac;tivsalulri@te.ro, fax nr. 0371/600.601, reprezentata prin Director General Dan Mazilu, Va informam ca in data de 15.08.2019 […]

2.000.000 EURO obținuți pentru Seb iș prin fond uri europene!

Ziua de 9 Iulie 2019 va rămâne în istoria Orașului Sebiș drept momentul de încununare a eforturilor demarate de administrația publică locală pentru atragerea de fonduri și investiții în scopul de a îmbunătăți considerabil actul medical din Sebiș. Primarul interimar Radu Demetrescu a semnat contractul de finanțare cu reprezentanții MDRAP și ADR VEST. Proiectul este […]

Lucrari de Modernizare

CONTRACTE SALUBRITATE

PRIMARIA ORASULUI SEBIS impreuna cu S.C. ACTIV SALUBRITATE SA, operatorul serviciului de colectare a deseurilor municipale si al deseurilor similare in Orasul SEBIS, desemnat in baza Contractului de delegare prin concesiune nr. 1284/2018, incheiat cu ADISIGD – Judetul ARAD. Organizeaza in zilele de 30 + 31 mai 2019, la sediul CASEI DE CULTURA SEBIS , […]

Examen de promovare in gradul profesional

Primaria orasului Sebis organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Sebis, care indeplinesc conditiile de promovare. Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a. să […]

ANUNT SI CONTRACTE SALUBRITATE

PRIMARIA SEBIS impreuna cu ACTIV SALUBRITATE SA operatorul serviciului de colectare a deseurilor municipale si al deseurilor similare in Orasul SEBIS, desemnat in baza Contractului de delegare prin concesiune nr. 1284/2018 incheiat cu ADISIGD – Judetul ARAD, organizeaza in zilele de 14 ÷ 16 mai 2019, la caseria TERMO-CONSTRUCT, in intervalul orar 9 – 16 actiune pentru incheierea CONTRACTELOR DE PRESTARE A SERVICIULUI […]

Anunt Concurs

Primăria orașului Sebiș, jud. Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protecţia Mediului. Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de 03.06.2019 (proba scrisă), ora 10:00, interviul în data de 05.06.2019, ora 13:30. […]

De vorbă cu primarul Radu Demetrescu

Doresc cât mai multe proiecte pentru Sebiș -Cum ați caracteriza actul adminstrativ al orașului Sebiș? -În toată activitatea mea am dorit să promovez o administrație corectă, deschisă, transparentă, o administrație prin care să continuăm pe calea dezvoltării și modernizării Sebișului și a localităților Prunișor, Donceni și Sălăjeni. Ceea ce doresc să subliniez, este faptul că […]