Archive for the ‘ADMINISTRAȚIE’ Category

Un an de mandat- noi realizări pentru orașul Sebiș De vorbă cu primarul Feieș Gheorghe

-Toată lumea este conștientă că vă identificați practic cu orașul Sebiș, care pe parcursul mandatelor dumneavoastră a progresat constant, an de an. Care este secretul acestei administrări eficiente și cu rezultate notabile pentru Sebiș? -În primul rând, modul de gândire și de realizare a actului administrativ. Fără lucruri făcute „pe genunchi”, fără cheltuieli ce nu […]

Documente necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism

Extras din Articolul 6 Legea 50/1991: (4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr […]

Documente necesare pentru obținerea autorizației de construire

Extras din Articolul 3 Lege 50/1991: (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, […]

În atenția cetățenilor!

Ca și administrație locală, depunem eforturi constante pentru asigurarea și întreținerea curățeniei în oraș, lucru pe care orice cetățean de bună credință poate să-l observe în fiecare lună. Chiar dacă, avem și surprize neplăcute, când unii cetățeni nu respectă normele elementare de curățenie, aruncând sau depozitând diverse deșeuri în zone nepermise, am evitat pe cât […]

Mare atenție!

Atenționăm cetățenii că în containerele de care dispun pentru adunarea gunoiului nu au voie să depoziteze rumeguș, cenușă, crengi, coceni, iarbă etc, deoarece astfel de deșeuri nu sunt primite la groapa de gunoi autorizată din județul Arad, ceea ce ne crează probleme în depozitarea gunoiului menajer respectiv. Sunt obligatorii respectarea anumitor norme UE, de la […]

Spre informarea cetățenilor!

Toți agricultorii care utilizează pentru diverse stropiri substanțe fitosanitare au obligația de a ține evidența acestor acțiuni pe o perioadă de trei ani. Evidența substanțelor folosite, precum și a acțiunilor de stropire se înscrie într-un registru special care cuprinde toate tratamentele folosite în activitatea agricolă desfășurată. Pentru evitarea unor sancțiuni ulterioare nu neglijați să completați […]

Atenție la focurile deschise!

Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol viaţa, sănatatea şi bunurile persoanelor vă aducem la cunoştiinţă următoarele măsuri care trebuie sa le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate: •Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisã; •Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a […]

Măsuri pentru protejarea albinelor la aplicarea tratamentelor fitosanitare

În baza Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide , a Legii nr. 383/ 2013 a apiculturii şi a OG.4/1995 actualizată, vă comunicăm obligaţiile ce revin celor implicaţi în această acţiune. Obligațiile producătorilor agricoli

Primarul Feieș a fost desemnat Cel mai activ primar de oraș din România!

Realizarea unui echilibru între administrație și politică, precum și îmbinarea celor două activități în vederea obținerii unor rezultate concrete, vizibile prin tot ceea ce s-a realizat în Sebiș, au făcut ca primarul Feieș să fie premiat pentru întreaga sa activitate politico-administrativă, fiind desmnat cel mai activ primar de oraș din România.

Noi lucrări de pavare în Sebiș

Se continuă și programul de modernizare a infrastructurii pietonale din Sebiș, fiind vorba despre noi lucrări de amenajare de trotuare pavate în oraș. Lucrăriloe la noile tronsoane detrotuare pavate din Sebiș au început, s-a trecut la pregătirea fundației pentru covorul de pavaj pentru trotuare, fiind achiziționate și pavelele necesare, precum și cantitatea de nisip pentru […]