ANUNT PROMOVARE IN GRAD

Primaria orasului Sebis organizeaza in data de 12.12.2019, ora 12:00, proba scrisa,  examenul de promovare in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Primariei orasului Sebis, care indeplinesc conditiile de promovare.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
            – să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuala a performanţelor individuale în ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;  
            – să nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată in conditiile legii. 

 

Dosarele de inscriere vor contine urmatoarele acte:

  1. copia carnetului de muncă sau adeverinţa eliberată de persoana cu atributii de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formularul de înscriere eliberat de persoana cu atributii de Resurse Umane

 

Examenul consta in:

– selectia dosarelor de inscriere – in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor

–  proba scrisa programata in data de 12.12.2019 ora 12:00,

–  interviul programat in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

 

Dosarele de inscriere se depun pana la data de  02.12.2019, la sediul Primariei orasului Sebis, Piata Tineretului, nr. 1, jud. Arad.

Bibliografia se afiseaza la avizierul Primariei orasului Sebis, Piata Tineretului, nr. 1, jud. Arad.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.